Moja zóna

Základná škola, Komenského 1082/3, Gabčíkovo

Komenského 3, 930 05 Gabčíkovo
36086592
2021460947
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
24,9 tis. €
32,8 %
2020/2019