Moja zóna

Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyuč. jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová Potôň

Hlavná 193, 930 02 Orechová Potôň
36086606
2021439134
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
149 tis. €
-73,4 %
2020/2019