Moja zóna

Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany

Hlavná 86, 925 28 Pusté Úľany
36086681
2021438485
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,6 tis. €