Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Ružindol, 919 61 Ružindol
36090344
2021496477
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
61 tis. €
-34,5 %
2020/2019