Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola

Hlavná 428, 925 62 Váhovce
36090352
2021486412
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
862 tis. €