Moja zóna

Základná škola Jána Palárika

Majcichov 536, 919 22 Majcichov
36093734
2021553490
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
54,8 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Jána Palárika


Štatutári Základná škola Jána Palárika


Spoločníci Základná škola Jána Palárika


Predmety podnikania Základná škola Jána Palárika


Kataster Základná škola Jána Palárika


Skrátené výkazy Základná škola Jána Palárika