Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola

Školská 116, 930 37 Lehnice
36094099
2021551499
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A