Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským (Magyar Tannyelvü Alapiskola Holice)

Hlavná 82, 930 34 Holice
36094137
2021551532
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A