Moja zóna

Základná škola

Komenského 2, 922 03 Vrbové
36094188
2021548716
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,37 tis. €
-44,8 %
2020/2019
862 tis. €