Moja zóna

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83, 921 01 Piešťany
36094200
2021551004
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2001
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A