Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lipóta Gregogovitsa Jelka

Školská 1, 925 23 Jelka
36094242
2021552907
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A