Moja zóna

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky
36106011
2021516750
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
8,61 tis. €
85 tis. €