Moja zóna

Základná škola s materskou školou Preseľany

Preseľany 580, 956 12 Preseľany
36110108
2021550751
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Preseľany


Štatutári Základná škola s materskou školou Preseľany


Spoločníci Základná škola s materskou školou Preseľany


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Preseľany


Kataster Základná škola s materskou školou Preseľany


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Preseľany