Moja zóna

Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč

Bajč, 946 54 Bajč
36110191
2021564446
Nemá
nezistený
01.07.1996
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč


Štatutári Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč


Spoločníci Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč


Predmety podnikania Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč


Kataster Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč


Skrátené výkazy Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč