Moja zóna

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky

Hradná 22, 940 56 Nové Zámky
36110728
2021550740
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
22,6 tis. €