Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho

Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744
2021549002
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2001
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,45 tis. €