Moja zóna

Základná škola, Školská 14, Bošany

Školská 14, 956 18 Bošany
36115207
2021525561
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
137 tis. €
1 069,2 %
2020/2019