Moja zóna

Základná umelecká škola Štefana Baláža

P. O. Hviezdoslava 4, 018 51 Nová Dubnica
36124524
2021605421
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A