Moja zóna

Základná škola s materskou školou Mikušovce 16

Mikušovce 16, 018 57 Mikušovce
36124613
2021605311
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,31 mil. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Mikušovce 16


Štatutári Základná škola s materskou školou Mikušovce 16


Spoločníci Základná škola s materskou školou Mikušovce 16


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Mikušovce 16


Kataster Základná škola s materskou školou Mikušovce 16


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Mikušovce 16