Moja zóna

Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava

Medňanská 5, 019 01 Ilava
36124664
2021605575
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A