Moja zóna

Základná škola s materskou školou Bolešov

Štúrova 276, 018 53 Bolešov
36124672
2021604849
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
37,6 tis. €
-26 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Bolešov


Štatutári Základná škola s materskou školou Bolešov


Spoločníci Základná škola s materskou školou Bolešov


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Bolešov


Kataster Základná škola s materskou školou Bolešov


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Bolešov