Moja zóna

Základná škola s materskou školou Bolešov

Štúrova 276, 018 53 Bolešov
36124672
2021604849
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
23,8 tis. €