Moja zóna

Základná škola

Vážska 399, 018 63 Ladce
36124711
2021605542
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
58 tis. €
-27,6 %
2020/2019