Moja zóna

Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca

Bošáca 396, 913 07 Bošáca
36125083
2021629621
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca


Štatutári Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca


Spoločníci Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca


Kataster Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca