Moja zóna

Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1

Lubina 1, 916 12 Lubina
36125105
2021605201
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1


Štatutári Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1


Spoločníci Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1


Kataster Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1