Moja zóna

Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova 25, 916 01 Stará Turá
36125121
2021606158
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
142 tis. €
-93,4 %
2020/2019