Moja zóna

Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom

Odborárska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36125148
2021605399
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,64 mil. €