Moja zóna

Základná umelecká škola J. Kréna

Štúrova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36125245
2021605355
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A