Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Kočovce 380

Kočovce 380, 916 31 Kočovce
36125288
2021605245
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Kočovce 380


Štatutári Základná škola s materskou školou, Kočovce 380


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Kočovce 380


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Kočovce 380


Kataster Základná škola s materskou školou, Kočovce 380


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Kočovce 380