Moja zóna

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov

Beckov 410, 916 38 Beckov
36125296
2021605498
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov


Štatutári Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov


Spoločníci Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov


Kataster Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov