Moja zóna

Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433

Pobedim 433, 916 23 Pobedim
36125300
2021605223
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
39,8 tis. €
-39,6 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433


Štatutári Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433


Spoločníci Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433


Kataster Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433