Moja zóna

Základná škola s materskou školou Nová Bošáca

Nová Bošáca 76, 913 08 Nová Bošáca
36125377
2021605586
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Nová Bošáca


Štatutári Základná škola s materskou školou Nová Bošáca


Spoločníci Základná škola s materskou školou Nová Bošáca


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Nová Bošáca


Kataster Základná škola s materskou školou Nová Bošáca


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Nová Bošáca