Moja zóna

Základná škola s materskou školou Horná Streda

Partizánska 391, 916 24 Horná Streda
36125440
2021607885
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Horná Streda


Štatutári Základná škola s materskou školou Horná Streda


Spoločníci Základná škola s materskou školou Horná Streda


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Horná Streda


Kataster Základná škola s materskou školou Horná Streda


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Horná Streda