Moja zóna

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Lednica 350

Lednica 350, 020 63 Lednica
36125571
2021624825
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A