Moja zóna

Základná škola Klátova Nová Ves 351

Klátova Nová Ves 351, 958 44 Klátova Nová Ves
36125636
2021604805
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
170 tis. €
77,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola Klátova Nová Ves 351


Štatutári Základná škola Klátova Nová Ves 351


Spoločníci Základná škola Klátova Nová Ves 351


Predmety podnikania Základná škola Klátova Nová Ves 351


Kataster Základná škola Klátova Nová Ves 351


Skrátené výkazy Základná škola Klátova Nová Ves 351