Moja zóna

Základná škola Klátova Nová Ves 351

Klátova Nová Ves 351, 958 44 Klátova Nová Ves
36125636
2021604805
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
130 tis. €
77,3 %
2020/2019