Moja zóna

Základná škola s materskou školou Skačany 539

Skačany 539, 958 53 Skačany
36125644
2021604959
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Skačany 539


Štatutári Základná škola s materskou školou Skačany 539


Spoločníci Základná škola s materskou školou Skačany 539


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Skačany 539


Kataster Základná škola s materskou školou Skačany 539


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Skačany 539