Moja zóna

Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske

Nádražná 31, 958 01 Partizánske
36125661
2021604563
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
187 tis. €
-78,7 %
2020/2019