Moja zóna

Základná škola Veľké Uherce

Veľké Uherce 145, 958 41 Veľké Uherce
36125709
2021604519
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A