Moja zóna

Základná škola Veľké Uherce

Veľké Uherce 145, 958 41 Veľké Uherce
36125709
2021604519
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Veľké Uherce


Štatutári Základná škola Veľké Uherce


Spoločníci Základná škola Veľké Uherce


Predmety podnikania Základná škola Veľké Uherce


Kataster Základná škola Veľké Uherce


Skrátené výkazy Základná škola Veľké Uherce