Moja zóna

Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča

Školská 252, 913 32 Dolná Súča
36125873
2021607753
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
707 tis. €