Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Drietoma, 913 03 Drietoma
36125911
2021609546
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Drietoma 453


Štatutári Základná škola s materskou školou, Drietoma 453


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Drietoma 453


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Drietoma 453


Kataster Základná škola s materskou školou, Drietoma 453


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Drietoma 453