Moja zóna

Základná škola, Ulica Janka Palu 2, Nemšová

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
36125946
2021609348
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,31 mil. €