Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Omšenie 629

Omšenie 629, 914 43 Omšenie
36125954
2021609381
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
65 tis. €
-87,2 %
2020/2019