Moja zóna

Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27

Na Dolinách 27, 911 05 Trenčín
36125971
2021607280
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
249 tis. €
339 %
2020/2019