Moja zóna

Základná škola s materskou školou Soblahov

Soblahov 404, 913 38 Soblahov
36125997
2021609436
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Soblahov


Štatutári Základná škola s materskou školou Soblahov


Spoločníci Základná škola s materskou školou Soblahov


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Soblahov


Kataster Základná škola s materskou školou Soblahov


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Soblahov