Moja zóna

Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1

Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
36126543
2021609612
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
224 tis. €