Moja zóna

Základná škola v Trenčianskom Jastrabí

Trenčianske Jastrabie 115, 913 22 Trenčianske Jastrabie
36126586
2021609755
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
7,42 tis. €
-32,1 %
2019/2018

Koneční uživatelia výhod Základná škola v Trenčianskom Jastrabí


Štatutári Základná škola v Trenčianskom Jastrabí


Spoločníci Základná škola v Trenčianskom Jastrabí


Predmety podnikania Základná škola v Trenčianskom Jastrabí


Kataster Základná škola v Trenčianskom Jastrabí


Skrátené výkazy Základná škola v Trenčianskom Jastrabí