Moja zóna

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377

Melčice-Lieskové 377, 913 05 Melčice-Lieskové
36126594
2021609810
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
83 tis. €
42,8 %
2020/2019