Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Čavoj 35, 972 29 Čavoj
36126667
2021622889
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A