Moja zóna

Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno

Chrenovec-Brusno 395, 972 32 Chrenovec-Brusno
36126675
2021618533
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
69,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno


Štatutári Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno


Spoločníci Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno


Predmety podnikania Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno


Kataster Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno


Skrátené výkazy Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno