Moja zóna

Základná škola s materskou školou Horná Ves

Horná Ves 360, 972 48 Horná Ves
36126713
2021624495
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
48,8 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Horná Ves


Štatutári Základná škola s materskou školou Horná Ves


Spoločníci Základná škola s materskou školou Horná Ves


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Horná Ves


Kataster Základná škola s materskou školou Horná Ves


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Horná Ves