Moja zóna

Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

Školská 8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
36126721
2021622570
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
111 tis. €
58,4 %
2020/2019